1 Водозабір Водосховище Харківські фонтани Трудові будні Очисні споруди Саржин яр Дзеркальний струмінь Харківські фонтани Саржин Яр Водосховище Спецтехніка Краснопавлівське водосховище Гребля Первинні відстійники (КБО «Диканівський»)

Контроль стоків

Сточные воды КП «Харківводоканал» контролює стічні води, що скидаються споживачами в міську каналізацію  і газове середовище каналізаційних колекторів за допомогою відомчої аналітичної лабораторії. Аналітична лабораторія вимірює вміст забруднюючих речовин у повітрі робочої зони, в пробах стічних вод та інших об'єктах навколишнього природного середовища. Контроль стічних вод здійснюється як для Департаменту збуту, так і для юридичних і фізичних осіб згідно з укладеними договорами або листами за затвердженою калькуляцією.

Контроль стічних вод здійснюється відповідно до вимог «Правил приймання стічних вод споживачів у міську каналізацію м. Харкова», прийнятих 8.09.2010 р., з урахуванням зазначених допустимих величин показників якості для стічних вод споживачів, які надходять для очищення на МОС 1 і МОС 2. Залежно від характеру скидання в міську каналізацію, виходячи з їх приналежності до промислових або невиробничих підприємств, проби стічних вод аналізуються за 6 - 21 показниками.

Сучасне обладнання, яким оснащена лабораторія, дозволяє проводити всі аналітичні роботи на належному рівні, використовуючи як стандартні методики, так і виконання експрес-аналізу. Весь персонал висококваліфікований. Підставою для моніторингу міських стічних вод і газового середовища робочої зони і каналізаційних колекторів у сфері поширення державного нагляду служить Свідоцтво про атестацію:

 • Очистка сточных вод №100-303/2 015 від 25.11.2015 р.,
 • №100-014/2 012 від 9.02.2012 р.,
 • №100-4247/2 011 від 25.11.2011 р.,
 • №100-3472/2009 від 14.12.2009 р.,
 • №100-3165/2009 від 31.03.2009 р.,
 • №100-3071/2008 від 28.11.2008 р.,
 • №100-2537/2007 від 25.06.2007 р.,
 • №100-1986/2005 від 08.12.2005 р.,
 • №100-1001/2002 від 13.11.2002 р.,
 • №100-0304/99 від 26.07.1999 р.,
 • №25/5 від 15.11.1995 р.

Аналітична лабораторія розташована на території Міських очисних споруд №1.

Довідки можна отримати за тел. 50-13-24, 50-13-74.

Вгору