1 Водозабір Водосховище Харківські фонтани Трудові будні Очисні споруди Саржин яр Дзеркальний струмінь Харківські фонтани Саржин Яр Водосховище Спецтехніка Краснопавлівське водосховище Гребля Первинні відстійники (КБО «Диканівський»)

Комплекс з перекачування та очистки стічних вод

Комплекс з перекачування та очистки стічних вод було створено 01.04.2021 року.

До його обов'язків увійшли:

експлуатація каналізаційних насосних станцій м. Харкова;

повна механічна і біологічна очистка стічних вод.

До структури Комплексу входять міські очисні споруди водовідведення МОСВ №1 (Диканівські очисні споруди), МОСВ №2 (Безлюдівські очисні споруди), ділянки з: експлуатації насосних станцій, ремонту та обслуговування електро- і технологічного обладнання, експлуатації будівель і споруд; аналітична лабораторія, виробничо-технічний і планово-економічні відділи.

Отстойники Також до складу Комплексу входять бухгалтерія, відділ управління персоналом, відділ адміністративно-господарського забезпечення, відділ логістики, матеріальний склад і цех автотранспортних засобів і механізмів.

 

Директор  

Шаталов Юрій Васильович, тел. 52-71-66 (приймальня).

 

Дільниця з експлуатації насосних станцій

Одним зі структурних підрозділів Комплексу з перекачування та очистки стічних вод є дільниця з експлуатації насосних станцій (ДЕНС), до якої входять 32 каналізаційних насосних станції, які розташовані по місту Харків та Харківській області.

Каналізаційні насосні станції забезпечують безперебійну перекачку стічних вод відповідно до реального режиму водовідведення при дотриманні обов'язкових вимог нормативів, стандартів, санітарних норм і правил, діючих на території України.

Експлуатацію каналізаційних насосних станцій здійснює обслуговуючий персонал, який включає в себе 265 кваліфікованих робітників (машиністів насосних установок та операторів на решітках).

Виконання ремонтних робіт на каналізаційних насосних станціях забезпечують дільниці з ремонту та обслуговування технологічного та енергетичного устаткування.

Основні завдання дільниць з ремонту та обслуговування технологічного та енергетичного устаткування:

- забезпечення безперебійного перекачування насосними станціями стічних вод;

- забезпечення надійної, безаварійної роботи електротехнічного, технологічного і механічного устаткування;

- забезпечення безпечних і сприятливих умов роботи на об'єктах, закріплених за дільницею з експлуатації насосних станцій.

Дільниця з експлуатації насосних станцій забезпечує надійне утримання насосних станцій у справному стані з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, раціонального використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

 

Начальник

Вершиніна Ірина Вікторівна, тел. 704-14-43.

 

Аналітична  лабораторія

Аналітична лабораторія здійснює контроль за роботою дегазаторів, газового середовища каналізаційних тунельних колекторів, вимірює вміст забруднюючих компонентів в повітрі робочої зони насосних станцій, об’єктів міських очисних споруд водовідведення, виконує хіміко-аналітичні дослідження показників якості в пробах стічної води.

Колектив лабораторії Також контроль стічної води здійснюється в пробах споживачів, відібраних та доставлених інспекторами Департаменту збуту підприємства, в пробах юридичних та фізичних осіб на основі укладених договорів про надання послуг з хімічного аналізу за затвердженою калькуляцією.

Моніторинг стічної води міста здійснюється  у відповідності з вимогами «Правил приймання стічної води споживачів у міську каналізацію м. Харкова» № 321, прийнятих 08.09.2010 року, з урахуванням зазначених допустимих величин показників якості для стічної води споживачів, яка надходить для біологічної очистки на міські очисні споруди водовідведення. В залежності від характеру стічної води, тобто, виходячи з її належності до промислових чи невиробничих підприємств, аналіз проб виконується за 5 - 21 показниками якості.

Сучасне обладнання, яким оснащена лабораторія, дозволяє проводити всі  аналітичні роботи на належному рівні, використовуючи як стандартні методики, так і виконувати експрес - аналізи. Весь персонал висококваліфікований.

 

Завідувач

Несторенко Наталія Миколаївна, тел. 50-13-24.

Вгору