1 Водозабір Водосховище Харківські фонтани Трудові будні Очисні споруди Саржин яр Дзеркальний струмінь Харківські фонтани Саржин Яр Водосховище Спецтехніка Краснопавлівське водосховище Гребля Первинні відстійники (КБО «Диканівський»)

Комплекс з перекачування та очистки стічних вод

Комплекс з перекачування та очистки стічних вод було створено 01.04.2021 року.

До його обов'язків увійшли:

експлуатація каналізаційних насосних станцій м. Харкова;

повна механічна і біологічна очистка стічних вод.

До структури Комплексу входять міські очисні споруди водовідведення МОСВ №1 (Диканівські очисні споруди), МОСВ №2 (Безлюдівські очисні споруди), ділянки з: експлуатації насосних станцій, ремонту та обслуговування електро- і технологічного обладнання, експлуатації будівель і споруд; аналітична лабораторія, виробничо-технічний і планово-економічні відділи.

Отстойники Також до складу Комплексу входять бухгалтерія, відділ управління персоналом, відділ адміністративно-господарського забезпечення, відділ логістики, матеріальний склад і цех автотранспортних засобів і механізмів.

 

Директор  

Шаталов Юрій Васильович, тел. 52-71-66 (приймальня).

 

Міські очисні споруди водовідведення №1

Очисні споруди МОСВ 1 Основним виробничим завданням підрозділу є прийом і повна біологічна очистка стічних вод, які надходять від населення і виробничих підприємств (Шевченківського, Київського, Московського, Новобаварського, Холодногірського, Слобідського, Основ'янського районів м. Харкова і Дергачівського района Харківської області).

Проектна пропускна спроможність споруд 700 тис. м³/добу.

Історія Харківської каналізації починається з 1914 р. Перший комплекс очисних споруд головної біостанції був с пропускною спроможністю близько 8 тис. м³/добу.

Міські очисні споруди водовідведення №1 У 50-ті роки пропускна здатність споруд виростає до 70 тис м³/добу. На початку 60-х років переробка стоків становить 140 тис м³/добу. У 1965 році побудовано комплекс споруд для повної біологічної очистки, потужність станції досягає 200 тис. м³/добу. Через 10 років цей показник збільшується втричі.

У 1974 році введена в експлуатацію Головна каналізаційна насосна станція (ГКНС), з проектною потужністю перекачування стоків 1,5 млн м³ /добу - друга в Європі по глибині залягання (38 м) і найбільша в Україні. Введення її в експлуатацію дозволило відмовитися від експлуатації приблизно 20 малопотужних насосних станцій.

У роботі майстри своєї справи. Диспетчерська З початком її роботи повністю виключається подвійне і потрійне перекачування стічних вод в місті. У 2013 році за рахунок кредиту Світового банку реконструкції і розвитку був реалізований проект «Модернізація Головної каналізаційної насосної станції з впровадженням енергозберігаючого обладнання». На ГКНС була проведена заміна 5-ти насосів СДВ 9000/45 на насоси FLUGT 3531/935.

Міські очисні споруди водовідведення №1 сьогодні є високорозвиненим комплексом, добре оснащеним виробництвом із перекачування і очищення стічних вод.

До його складу входить:

- головна каналізаційна насосна станція;

- цех механічної та біологічної очистки стічних вод;

В лабораторії - цех знезараження стічних вод;

- хіміко-бактеріологічна лабораторія;

- допоміжні підрозділи з ремонту та обслуговування технологічного та  енергетичного обладнання.

 Міські очисні споруди водовідведення №1 працюють цілодобово.

 

Начальник

Костенко Олександр Олександрович, тел. 52-71-66 (приймальня).

 

Міські очисні споруди водовідведення №2

Поступление стоков на КБО Основним виробничим завданням МОСВ №2 є прийом і повна біологічна очистка стічних вод, які надходять від населення і виробничих підприємств (Індустріального, Немишлянського, Слобідського, Основ'янського районів міста, Харківського району Харківської області, обробка осадів стічних вод від МОСВ №1 і МОСВ №2) в цілодобовому режимі.

Проектна продуктивність очисних споруд 300 тис. м³/добу.

Історія очисних споруд Харкова починається з 1933 року. Перші споруди були розраховані на 5 тис. м³/добу. Це були поля фільтрації і поля зрошення.

Аэротенки У 1935 році на очисних спорудах було вперше в Україні застосовано метод біологічного очищення на біофільтрах з реактивними зрошувачами. Було побудовано два біофільтра потужністю 7,5 тис. м³/добу з первинними і вторинними горизонтальними відстійниками.

У післявоєнний період, в зв'язку з ростом міста, очисні споруди не в змозі були забезпечити очистку всіх стоків, і до 1964 року на Безлюдівці було побудовано блок очисних споруд біологічного очищення з гратами і з дробарками, пісколовками, первинними відстійниками, радіальними біофільтрами з реактивними зрошувачами, горизонтальними вторинними відстійниками. Потужність станції становила 65 тис. м³/добу.

Всі ці споруди були здатні прийняти і очистити лише 80% стоків, що надходять до станції. Решта скидалися без очищення. І в цьому ж році було розпочато будівництво нового комплексу споруд, потужністю 100 тис. м³/добу.

Иловые площадки До складу нових споруд увійшли: будівля з механізованими гратами і дробарками, пісколовки, первинні радіальні відстійники Д=28 м (4 шт.) з механізованим згрібанням осаду і самопливним його видаленням, аеротенки (3 секції), вторинні радіальні відстійники Д=28 м (4 шт.) з муловідкачувальним обладнанням для видалення активного мулу, мулоущільнювачі Д=28 м (2 шт.), мулові ставки, цех по знезараженню очищених стоків та інші виробничі будівлі допоміжного призначення.

У 1975 році з роботи були виведені первинні горизонтальні відстійники і високонавантажувані біофільтри.

Будівництво комплексу очисних споруд біологічного очищення загальною продуктивністю 300 тис. м³/добу було завершено в 1976 році.

Комплекс споруд МОСВ №2 включає:

- цех механічної та біологічної очистки стічних вод;

- цех знезараження стічних вод;

- хіміко-бактеріологічна лабораторія;

- цех механічного зневоднення, обробки та сушіння осаду;

- допоміжні підрозділи з ремонту та обслуговування технологічного та  енергетичного обладнання.

Міські очисні споруди водовідведення №2 працюють цілодобово.

 

Начальник

Панін Олексій  Анатолійович,  тел. 786-70-21.

 

Дільниця з експлуатації насосних станцій

Одним зі структурних підрозділів Комплексу з перекачування та очистки стічних вод є дільниця з експлуатації насосних станцій (ДЕНС), до якої входять 32 каналізаційних насосних станції, які розташовані по місту Харків та Харківській області.

Каналізаційні насосні станції забезпечують безперебійну перекачку стічних вод відповідно до реального режиму водовідведення при дотриманні обов'язкових вимог нормативів, стандартів, санітарних норм і правил, діючих на території України.

Експлуатацію каналізаційних насосних станцій здійснює обслуговуючий персонал, який включає в себе 265 кваліфікованих робітників (машиністів насосних установок та операторів на решітках).

Виконання ремонтних робіт на каналізаційних насосних станціях забезпечують дільниці з ремонту та обслуговування технологічного та енергетичного устаткування.

Основні завдання дільниць з ремонту та обслуговування технологічного та енергетичного устаткування:

- забезпечення безперебійного перекачування насосними станціями стічних вод;

- забезпечення надійної, безаварійної роботи електротехнічного, технологічного і механічного устаткування;

- забезпечення безпечних і сприятливих умов роботи на об'єктах, закріплених за дільницею з експлуатації насосних станцій.

Дільниця з експлуатації насосних станцій забезпечує надійне утримання насосних станцій у справному стані з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, раціонального використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

 

Начальник

Вершиніна Ірина Вікторівна, тел. 704-14-43.

 

Аналітична  лабораторія

Аналітична лабораторія здійснює контроль за роботою дегазаторів, газового середовища каналізаційних тунельних колекторів, вимірює вміст забруднюючих компонентів в повітрі робочої зони насосних станцій, об’єктів міських очисних споруд водовідведення, виконує хіміко-аналітичні дослідження показників якості в пробах стічної води.

Колектив лабораторії Також контроль стічної води здійснюється в пробах споживачів, відібраних та доставлених інспекторами Департаменту збуту підприємства, в пробах юридичних та фізичних осіб на основі укладених договорів про надання послуг з хімічного аналізу за затвердженою калькуляцією.

Моніторинг стічної води міста здійснюється  у відповідності з вимогами «Правил приймання стічної води споживачів у міську каналізацію м. Харкова» № 321, прийнятих 08.09.2010 року, з урахуванням зазначених допустимих величин показників якості для стічної води споживачів, яка надходить для біологічної очистки на міські очисні споруди водовідведення. В залежності від характеру стічної води, тобто, виходячи з її належності до промислових чи невиробничих підприємств, аналіз проб виконується за 5 - 21 показниками якості.

Сучасне обладнання, яким оснащена лабораторія, дозволяє проводити всі  аналітичні роботи на належному рівні, використовуючи як стандартні методики, так і виконувати експрес - аналізи. Весь персонал висококваліфікований.

 

Завідувач

Несторенко Наталія Миколаївна, тел. 50-13-24.

Вгору