1 Водозабір Водосховище Харківські фонтани Трудові будні Очисні споруди Саржин яр Дзеркальний струмінь Харківські фонтани Саржин Яр Водосховище Спецтехніка Краснопавлівське водосховище Гребля Первинні відстійники (КБО «Диканівський»)

Прийом і супровід технічної документації

Работа Центра приема и сопровождения технической документации Для спрощення процедури видачі технічних умов (ТУ) на приєднання абонентів до системи централізованого водопостачання та водовідведення на КП «Харківводоканал» на базі відділу по роботі зі зверненнями громадян з 22.10.2015 р. створено «Центр прийому і супроводу технічної документації», що працює за принципом «Єдиного вікна».

Прийом та видача документів населенню та юридичним особам ведеться з 8:30 до 15:30 щодня, крім суботи та неділі, за адресою: вул. Велика Гончарівська, 28 (1-й поверх). Перерва: 12:00 - 12:45.  В п'ятницю з 8:30 до 14:30. Тел.: 739-98-98, 739-98-30, 712-54-34, 712-10-42.

Центр прийому і супроводу технічної документації здійснює:

 • прийом, реєстрацію заяв, передачу їх для роботи виробничим і структурним підрозділам підприємства;
 • надання загальної інформації Заявнику про умови і порядок роботи;
 • надання інформації про необхідний пакет документів залежно від виду заяви (зразки заяв та інших документів);
 • надання роз'яснень та консультацій з питань оформлення, проходження та видачі технічної документації;
 • надання іншої необхідної довідкової інформації.

Для розробки проектно-технічної документації на підключення нового споживача до систем централізованого водопостачання та водовідведення  необхідно надати в Центр прийому і супроводу технічної документації Заяву про видачу технічних умов (встановленого зразку) з пакетом доданих документів. У заяві має бути зазначено характер діяльності нового споживача і запитуваний обсяг водоспоживання та водовідведення.

Так, для отримання ТУ на водопостачання/на водовідведення об'єктів суб'єктів господарювання різних форм власності необхідно надати копії наступних документів:

 1. Лист на ім'я Генерального директора КП «Харківводоканал»;
 2. Розрахунок водоспоживання та водовідведення, завірений печаткою проектної організації;
 3. Зйомка в масштабі 1: 500, із зазначенням місця розташування об'єкта водопостачання/об'єкта, який каналізується, та адресною прив'язкою;
 4. Правовстановлюючі документи на об'єкт водопостачання/об'єкт, який каналізується (договір купівлі-продажу, рішення суду, свідоцтво про право власності і т.д.);
 5. Техпаспорт на будівлю (приміщення);
 6. Документи, що підтверджують право власності на землю;
 7. Документ, що підтверджує вид діяльності Заявника;
 8. Паспорт, код (для ФОП, ФО);
 9. Дозвіл власника будівлі (КП «Жилкомсервіс» та ін.) на підключення до внутрішньобудинкових мереж водопостачання/водовідведення (для вбудованих нежитлових приміщень) або Договір на обслуговування.

При отриманні ТУ для збільшення обсягу водопостачання/водовідведення (організаціями, підприємствами, юридичними та фізичними особами):

 1. Лист на ім'я Генерального директора КП «Харківводоканал»;
 2. Попередні технічні умови на водопостачання/водовідведення;
 3. Правові документи на об'єкт, що каналізується (договір купівлі - продажу, рішення суду, свідоцтво про право власності і т.д.);
 4. Дозвіл власника будівлі (КП «Жилкомсервіс») на підключення до внутрішньобудинкових мереж каналізації;
 5. Копія договору з КП «Харьководоканал»;
 6. Паспорт, код (для ФОП, ФО).

При отриманні ТУ на проведення водопроводу/каналізації або влаштування локальних очисних споруд (ЛОС) в приватному секторі:

 1. Заява на ім'я Першого Заступника Генерального директора;
 2. Копію тех. паспорта на домоволодіння з планом земельної ділянки;
 3. Копію паспорта домовласника;
 4. Копію ідентифікаційного коду;
 5. Копію документа, що підтверджує право власності на домоволодіння (договір купівлі-продажу, заповіт, дарча);
 6. При приєднанні до існуючої приватної мережі водопроводу / каналізації, побудованої госпспособом, необхідно мати завірене письмовий дозвіл власника мережі за зразком: «Я,  _ПІБ_, мешкаю за адресою ________, (або старший - від імени колективу забудовників,) не заперечую, що  _ПІБ_, який мешкає за адресою: ________ підключиться до мережі водопроводу/канализації, побудованої госпспособом».
 7. Якщо двір спільний (у разі відсутності розділу двору в техпаспорті), необхідний дозвіл співвласника будинку на ЛОС або на проведення водопроводу/каналізації по спільній території за зразком: «Я,  _ПІБ , мешкаю по вул. _______, не заперечую, що  _ПІБ , який мешкає по вул. _______ побудує водопровідну/каналізаційну мережу (виконає влаштування ЛОС) на спільній території».

При отриманні ТУ на проведення водопроводу/каналізації або влаштування локальних очисних споруд (ЛОС) (будинки КП «Жилкомсервіс» і відомчі будинки):

 1. Заява на ім'я Першого Заступника Генерального директора;
 2. Копію документа, що підтверджує право власності на квартиру (техпаспорт, договір купівлі-продажу, заповіт, дарча);
 3. Копію паспорта власника;
 4. Копію ідентифікаційного коду;
 5. Дозвіл власника будівлі (КП «Жилкомсервіс» або іншої організації) на водопостачання/каналізування квартири або влаштування ЛОС на прибудинковій території за зразком: «Ділянка №___ КП «Жилкомсервіс» (Найменування организації - власника будівлі) ________ района не заперечує проти влаштування водопроводу/канализації (ЛОС на прибудинковій территорії) від кв. №___ житлового будинку №___ по вул.________ (ПІБ).»
 6. Для водопостачання/каналізування квартир 2-го поверху і вище, надати дозвіл нижчерозташованих власників квартир на проходження водопроводу/каналізаційного стояка через їхнє приміщення за зразком: «Я,  _ПІБ , мешкаю по вул._______ буд. №___ кв. №___ (поверх), не заперечую, що  _ПІБ , який мешкає по вул._____ буд. №___ кв. №___ (поверх), прокладе мережу водопроводу/канализації через территорію моєї квартири.»
 7. При приєднанні до існуючої відомчої (або побудованої госпспособом) мережі водопроводу/каналізації, необхідно мати завірений письмовий дозвіл власника мережі за зразком: «Я,  _ПІБ , мешкаю за адресою __________, (від імені колективу забудовників, якщо дозвіл пише старший) не заперечую, що  _ПІБ , який мешкає за адресою __________ підключиться до мережі водопроводу/канализації, побудованої госпспособом.»

Всі дозволи, за вказаними зразками, мають оформлятися в 2-х прим. Підписи громадян, що дають дозвіл, завіряються нотаріусом або КП «Жилкомсервіс» з печаткою.

Заявнику в свою чергу видається копія його заяви з відміткою про його прийняття в роботу (із зазначенням дати прийому, з підтвердженням переліку та кількості доданих документів).

Обслуживание абонентов по принципу «Единого окна» Технічні умови видаються в 10-денний термін після оплати рахунку за підготовку та видачу технічних умов (згідно з затвердженими калькуляціями) та при поданні копії платіжного документа, яка прикріплюється до матеріалів архівної справи.

У разі відсутності сплаченого платіжного документа за підготовку та видачу технічних умов протягом місяця, технічні умови Заявнику не видаються, а передаються до архіву Управління ІТР для зберігання.

Перший екземпляр Технічних умов із відміткою про їх виконання є офіційним документом для здійснення всіх наступних процедур щодо приєднання до системи централізованого водопостачання та водовідведення, а також укладення Договору на надання послуг. Зазначена відмітка ставиться начальником Управління ІТР КП «Харківводоканал» в день надання Заявником документів, що підтверджують виконання технічних умов (накладна з відміткою відділу логістики, акт виконаних робіт з відміткою відповідного підрозділу, платіжне доручення або касовий ордер, квитанція та ін.).

Увага! У разі невідповідності доданих до заяви документів або неповне їх надання, заява повертається Заявнику.

Підставою для відмови у видачі технічних умов Заявнику (або повернення документів) є ситуація, коли:

 • оформлення документа, за видачею якого звернувся Заявник, не відноситься до компетенції «Єдиного реєстраційного вікна»;
 • документи, надані Заявником, неправильно оформлені, втратили чинність або в неповному обсязі;
 • під час подавання заяви на оформлення запитуваного документа, що підлягає видачі третій особі, була відсутня в установленому порядку оформлена довіреність.
Вгору