1 Водозабір Водосховище Харківські фонтани Трудові будні Очисні споруди Саржин яр Дзеркальний струмінь Харківські фонтани Саржин Яр Водосховище Спецтехніка Краснопавлівське водосховище Гребля Первинні відстійники (КБО «Диканівський»)

Публічна інформація

Публічна інформація на КП «Харківводоканал» надається згідно з Законом України «Про доcтуп до публічної інформації» та нової редакції Закону України «Про інформацію». Запити - як індивідуальний, так і колективний - приймаються в різній формі:

Фізичні та юридичні особи також можуть безпосередньо звертатися до працівників відділу по роботі зі зверненнями громадян Управління інформаційного забезпечення та контролю документообігу за адресою:

 •     вул. Конторська, 90 (режим роботи: понеділок-четвер з 8:00 до 17:00, п'ятниця з 8:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45).

Запит на інформацію повинен містити:

 1. ім'я/ найменування запитувача, поштову/ електронну адресу, контактний телефон;
 2. чітко сформульовану тематику необхідного матеріалу, для регуляторних нормативних актів, що мають відношення до діяльності підприємства, - реквізити;
 3. підпис і дату (для письмових документів).

Для спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію розроблені відповідні форми, абонентам з інвалідністю та обмеженими фізичними можливостями їх можуть допомогти оформити співробітники відділу по роботі зі зверненнями громадян Управління інформаційного забезпечення та контролю документообігу, що мають доступ до публічної інформації, вказавши свої ПІБ, телефон, і зробивши копію запиту особі, яка подала його.

Відповідь на запитану інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту. У ряді випадків, коли справа стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, підприємство зобов'язується надати необхідні матеріали не пізніше 48 годин із дня отримання запиту. Однак важливо розуміти, що клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Так, про продовження терміну розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту.

Рішення, дії або бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені директору Департаменту комунального господарства Харківської міської ради або в суді. Заявник має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • неподання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної чи неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядником обов'язку опублікування інформації, відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, які порушили законні права та інтереси заявника.

Перелік регуляторних нормативних актів щодо діяльності підприємства:

 • Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
 • Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 №1875-ІV;
 • Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 №2918-III;
 • Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» від 03.03.2005 №2455-IV;
 • Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24.06.2004 №1869-IV;
 • Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 №393/96-ВР;
 • Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-XII;
 • Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-XII;
 • Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 №192/96-ВР; 
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI;
 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 №2269-XII; 
 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-VIII;
 • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 №113/ВР;
 • Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг» від 09.07.2010 №2479-III; 
 • Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI;
 • Закон України «Про доступ по публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI;
 • Господарський Кодекс України від 16.01.2003 №436-IV;
 • Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 №435-IV;
 • Земельний Кодекс України від 25.10.2001 №2768-III;
 • Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
 • Податковий Кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI;
 • Водний Кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР;
 • Рішення Харківської міської ради 5 сесії 5 скликання «Про затвердження програми «Питна вода м. Харкова на 2006-2020 р.р.» від 27.09.2006 №108/06;
 • Постанова КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21.07.2005 №630;
 • Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 №190;
 • Постанова КМУ «Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» від 25.03.1999 №465;
 • Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» від 19.02.2002 №37;
 • Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова» від 08.09.2010 №321;
 • Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України» від 05.07.1995 №30;
 • Державні будівельні норми В.2.5 - 75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

Фінансова звітність КП «Харківводоканал»

Вгору