1 Водозабір Водосховище Харківські фонтани Трудові будні Очисні споруди Саржин яр Дзеркальний струмінь Харківські фонтани Саржин Яр Водосховище Спецтехніка Краснопавлівське водосховище Гребля Первинні відстійники (КБО «Диканівський»)

Інформація про нормативно-правові засади діяльності КП «Харківводоканал»

 • Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
 • Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VІІІ;
 • Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" № 2918-ІІІ від 10.01.2002;
 • Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод" від 12.01.2023 № 2887-ІХ;
 • Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16 листопада 2021 року № 1882-IX;
 • Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» від 03.03.2005 № 2455-IV;
 • Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24.06.2004 № 1869-IV;
 • Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР;
 • Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII;
 • Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII;
 • Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 192/96-ВР;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI; 
 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ;
 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII;
 • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VIІ;
 • Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 09.07.2010 № 2479- IV;
 • Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI;
 • Закон України «Про доступ по публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI;
 • Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10.12.2015 № 887-VIІІ;
 • Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIІІ;
 • Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 № 1555-VІІ;
 • Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VІІІ;
 • Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII;
 • Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;
 • Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV;
 • Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III;
 • Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
 • Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;
 • Водний Кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР;
 • Рішення Харківської міської ради 5 сесії 5 скликання «Про затвердження програми «Питна вода м. Харкова на 2006-2020 р.р.» від 27.09.2006 № 108/06;
 • Постанова КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення» від 05.07.2019 № 690;
 • Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190; 
 • Постанова КМУ «Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» від 25.03.1999 № 465;
 • Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» від 01.12.2017 № 316;
 • Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова» від 08.09.2010 № 321;
 • Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України» від 05.07.1995 № 30;
 • Державні будівельні норми В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
 • З 24.02.2022 підприємство керується нормативними актами, прийнятими на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
Вгору