1 Водозабір Водосховище Харківські фонтани Трудові будні Очисні споруди Саржин яр Дзеркальний струмінь Харківські фонтани Саржин Яр Водосховище Спецтехніка Краснопавлівське водосховище Гребля Первинні відстійники (КБО «Диканівський»)

Краснопавлівське водосховище

Краснопавлівське водосховище наливного типу є другим незалежним поверхневим джерелом господарсько-питного водопостачання м. Харкова і основним для міст Лозова, Первомайський та ін. Це штучне водоймище обсягом 410 млн м³, розташоване на трасі каналу Дніпро-Донбас, введеного в дію в 80-х роках XX століття для забезпечення водою різних галузей економіки маловодних Харківської, Донецької та Луганської областей за рахунок міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів.

Краснопавлівське водосховище є складовою частиною каналу Дніпро-Донбас. Воно веде сезонне регулювання стоку, що надходить по каналу,  відповідно до вимог водоспоживачів. При цьому забір води для споживачів Харківської та Дніпропетровської областей здійснюється безпосередньо з водосховища, а для споживачів Донецької, Луганської, Ростовської областей за рахунок попусків в нижній б'єф.

Краснопавловское водохранилище Канал Дніпро-Донбас першої черги, за яким надходить вода до Краснопавлівського водосховища, обладнаний дванадцятьма насосними станціями, здатними подавати по каналу в умовах нормальної експлуатації 120 м³/с.

У зимовий час у зв'язку з умовами льодового режиму витрата по каналу знижується до 55 м³/с. Розрахунковий період льодоставу - третя декада листопада, грудень і січень.

Щорічно протягом лютого та березня відбувається зупинка каналу на ремонт.

Дніпровські води, що скидаються в верхній б'єф Краснопавлівського водосховища, надходять до споживачів в даний час по річці Сіверський Донець і водоводу на Харків.

Збільшення меженних витрат Сіверського Дінця на ділянці від гирла р. Береки до гирла р. Оскол за рахунок дніпровської води понад 60-70 м/с може викликати вихід води на заплаву, підтоплення її, підвищення рівня ґрунтових вод та інші порушення екологічної обстановки. Цю обставину необхідно враховувати при призначенні попусків з Краснопавлівського водосховища.

Зменшення максимального попуску з Краснопавлівського водосховища можливо компенсувати додатковим спрацюванням Краснопавлівського водосховища.

У літньо-осінній період, з травня по жовтень, здійснюється спрацювання, а в осінньо-зимовий період, листопад-січень, - наповнення водосховища.

У нормальних умовах експлуатації спрацювання водосховища нижче позначки 106,6 м не допускається.

У лютому-березні під час щорічної зупинки каналу на ремонт забезпечення водоспоживачів проводиться за рахунок спрацювання водосховища.

Приплив до Краснопавлівського водосховища формується з витрат, що надходять по каналу Дніпро-Донбас, і витрат річки Попельна.

Вгору