1 Водозабір Водосховище Харківські фонтани Трудові будні Очисні споруди Саржин яр Дзеркальний струмінь Харківські фонтани Саржин Яр Водосховище Спецтехніка Краснопавлівське водосховище Гребля Первинні відстійники (КБО «Диканівський»)

Електронний документообіг

На виконання Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003  №851-IV, наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 18.06.2015  №1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015  за №736/27181, з метою забезпечення підвищення якості ведення діловодства та виконавчої дисципліни за рахунок автоматизації  відповідних процесів у КП «Харківводоканал» з 1 січня 2016 року впроваджено електронний документообіг, затверджено порядок його здійснення, заходи щодо виконання, дотримання вимог,  забезпечення інформаційного супроводу, а також адаптування існуючих електронних систем до потреб впроваджуваного програмного забезпечення, виявлення недоліків систем і вживання оперативних заходів до їх ліквідації.

Завдяки реорганізації існуючої системи істотно спростився порядок реєстрації вхідних і вихідних документів і з’явилися нові можливості. Зокрема, система електронного документообігу дозволяє вести облік, зберігання, розгляд і відпрацювання різних типів і видів документів між користувачами без використання паперового документообігу, що уможливлює роботу з наказами, протоколами, службовими записками з одночасною постановкою завдань і контролем їх виконання.

Впроваджена Система електронного документообігу дозволяє всім підрозділам підприємства працювати в повнофункціональному режимі, зберігаючи в електронному вигляді копії документів, а також дає можливість створення необхідних умов для більш оперативного і якісного ведення діловодства в підрозділах підприємства, підвищення якості і своєчасності прийняття управлінських рішень.

Управління інформаційного забезпечення та контролю документообігу, тел. 712-27-27

Вгору